Pożar składowiska odpadów w pobliżu miejscowości Kłopotów (gm. Lubin).

27 lipca 2015 r. o godz. 10.34 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie wpłynęło zgłoszenie o silnym zadymieniu w pobliżu miejscowości Kłopotów (gmina Lubin).
Do akcji zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że pali się składowisko odpadów komunalnych.
Z uwagi na duże nagromadzenie materiałów palnych oraz szybki rozwój pożaru Kierujący Działaniem Ratowniczym polecił zadysponowanie dodatkowych samochodów gaśniczych. Do działań skierowano w pierwszej fazie akcji jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubińskiego. Pożar nadal szybko rozprzestrzeniał się, obejmując kolejne hałdy zawierające takie odpady jak butelki plastikowe, stare opony, przewody i paski gumowe, części pochodzące z rozbiórki samochodów, zużyte filtry olejowe itp.
Bezpośrednio zagrożony był sąsiadujący z palącym się wysypiskiem budynek magazynowy, w którym przechowywano paliwa i smary. Podano prądy wodne w celu obrony magazynu przed pożarem. Przybywające samochody gaśnicze podawały kolejne prądy wody na palące się wysypisko , lecz działania te były mało skuteczne.
Do pomocy skierowano ciężkie samochody gaśnicze z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP z Legnicy i Wołowa. W dalszej kolejności dysponowano jednostki OSP z sąsiednich powiatów ( legnickiego, polkowickiego i wołowskiego). Z uwagi na niewystarczające zaopatrzenie wodne zadysponowano do działań cysterny wodne z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Głogowie i Jaworze oraz samochód wężowy z pompą dużej wydajności z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chojnowie.
Palące się materiały wydzielały olbrzymie iloœci dymu – jego słup był widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów od miejsca pożaru. W celu bieżącego kontrolowania szkodliwości powstałego zadymienia dokonywano pomiarów przy pomocy specjalistycznych przyrządów pomiarowych – nie wykazywały one przekroczeń dopuszczalnych wartości.
Na obrzeżach pożaru ustawiono działka wodne dużej wydajności, które stopniowo doprowadziły do ugaszenia płomieni ognia.
Po blisko czterech godzinach prowadzenia intensywnych działań gaśniczych powstrzymano rozprzestrzenianie się pożaru – jego powierzchnia przestała się powiększać.
Do akcji wprowadzono ciężki sprzęt (ładowarki, koparki, chwytarki), który sukcesywnie rozgarniał hałdy śmieci, wskutek czego podawanie wody na palące się materiały okazało się skuteczniejsze.
Po kilkunastu godzinach rozpoczęto wycofywanie z działań gaśniczych jednostek spoza powiatu lubińskiego. Dogaszanie pogorzeliska polegało na zalewaniu wodą palących się hałd z jednoczesnym przerzucaniem i dogaszaniem tlących się œmieci.
Działania te były kontynuowane przez kilka kolejnych dni i zakończyły się 31 lipca o godz. 20.00

interwencje270715_1 interwencje270715_2 interwencje270715_3 interwencje270715_4 interwencje270715_5 interwencje270715_6 interwencje270715_7 interwencje270715_9 interwencje270715_10