Statystyka miesięczna : styczeń 2019 r.

Miesięczna statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 35 ; 

Pożary :  12

– małe : 12
– średnie : 0
– duże :  0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia :  22

– małe : 5
– lokalne :  16
– średnie :  1
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe :  1

– złośliwe : 0
– w dobrej wierze :  1
– z instalacji wykrywania :  0

Straty ogółem w zaistniałych zdarzeniach oszacowano na :  309 tys. zł

Wartość uratowanego mienia : 1571 tys. zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

– miasta Lubina : 17
– gminy Lubin : 8
– gminy Rudna : 7
– miasta i gminy Ścinawa : 3

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna :  49 samochodów i 179 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego :  12 samochodów  i 59 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 3 samochody  i 17 ratowników
– Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego:  2 samochody  i 8 ratowników

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 35
– pożary :  12
– miejscowe zagrożenia : 22
– alarmy fałszywe :  1