Statystyka miesięczna : grudzień 2019 r.

Miesięczna statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 49 ; 

Pożary :  24

– małe : 23
– średnie : 1
– duże :  0
– bardzo duże : 0

Miejscowe zagrożenia :  19

– małe : 6
– lokalne :  13
– średnie :  0
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe :  6

– złośliwe : 0
– w dobrej wierze :  5
– z instalacji wykrywania :  1

Straty ogółem w zaistniałych zdarzeniach oszacowano na :  346,5 tys. zł

Wartość uratowanego mienia : 538 tys. zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

– miasta Lubina : 28
– gminy Lubin : 8
– gminy Rudna : 4
– miasta i gminy Ścinawa : 9

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna :  68 samochodów i 250 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : 20 samochodów  i  99 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 0 samochodów  i 0 ratowników
– Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego: 2 samochody i 8 ratowników

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 857
– pożary :  381
– miejscowe zagrożenia : 417
– alarmy fałszywe :  59