Statystyka miesięczna : sierpień 2018 r.

Miesięczna statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 116 ; 

Pożary :  63

– małe :  56
– średnie : 7
– duże :  0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia :  43

– małe : 12
– lokalne :  31
– średnie :  2
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe :  10

– złośliwe : 0
– w dobrej wierze :  10
– z instalacji wykrywania :  0

Straty ogółem w zaistniałych zdarzeniach oszacowano na :  680,3 tys. zł

Wartość uratowanego mienia : 280 tys. zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

– miasta Lubina : 57
– gminy Lubin : 30
– gminy Rudna : 8
– miasta i gminy Ścinawa : 21

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna :  122 samochody i 467 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego :  46 samochodów  i 215 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe :  14 samochodów  i 79 ratowników
– Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego:  0 samochodów  i 0 ratowników

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 667
– pożary :  384
– miejscowe zagrożenia : 235
– alarmy fałszywe :  48