Statystyka miesięczna : kwiecień 2018 r.

Miesięczna statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 117  ; 

Pożary :  80

– małe :  76
– średnie : 4
– duże :  0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia :  29

– małe : 4
– lokalne :  24
– średnie :  1
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe :  9

– złośliwe : 0
– w dobrej wierze :  9
– z instalacji wykrywania :  0

Straty ogółem w zaistniałych zdarzeniach oszacowano na :  275,1 tys. zł

Wartość uratowanego mienia : 257 tys. zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

– miasta Lubina : 50
– gminy Lubin : 31
– gminy Rudna :  15
– miasta i gminy Ścinawa : 21

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna :  108 samochodów i 415 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego :  58 samochodów  i 297 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe :  19 samochodów  i 101 ratowników
– Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego:  2 samochody  i 8 ratowników

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 315
– pożary :  194
– miejscowe zagrożenia : 99
– alarmy fałszywe :  22