Statystyka miesięczna : marzec 2019 r.

Miesięczna statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 76 ; 

Pożary :  36

– małe : 35
– średnie : 1
– duże :  0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia :  34

– małe : 6
– lokalne :  28
– średnie :  0
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe :  6

– złośliwe : 0
– w dobrej wierze :  6
– z instalacji wykrywania :  0

Straty ogółem w zaistniałych zdarzeniach oszacowano na :  218,2 tys. zł

Wartość uratowanego mienia : 403 tys. zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

– miasta Lubina : 37
– gminy Lubin : 17
– gminy Rudna : 9
– miasta i gminy Ścinawa : 13

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna :  77 samochodów i 293 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego :  28 samochodów  i 153 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 11 samochody  i 58 ratowników
– Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego: 0 samochodów  i 0 ratowników

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 167
– pożary :  73
– miejscowe zagrożenia : 83
– alarmy fałszywe :  11