Statystyka miesięczna : czerwiec 2019 r.

Miesięczna statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 91 ; 

Pożary :  50

– małe : 49
– średnie : 0
– duże :  0
– bardzo duże : 1

Miejscowe zagrożenia :  36

– małe : 10
– lokalne :  25
– średnie :  1
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe :  5

– złośliwe : 0
– w dobrej wierze :  5
– z instalacji wykrywania :  0

Straty ogółem w zaistniałych zdarzeniach oszacowano na :  1025 tys. zł

Wartość uratowanego mienia : 586 tys. zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

– miasta Lubina : 49
– gminy Lubin : 12
– gminy Rudna : 15
– miasta i gminy Ścinawa : 15

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna :  106 samochodów i 393 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : 45 samochodów  i  230 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 11 samochody  i 48 ratowników
– Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego: 5 samochodów  i 20 ratowników

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 430
– pożary :  217
– miejscowe zagrożenia : 184
– alarmy fałszywe :  29