Statystyka miesięczna : styczeń 2018 r.

Miesięczna statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 51  ; 

Pożary :  18

– małe :  18
– średnie : 0
– duże :  0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia :  27

– małe : 2
– lokalne :  24
– średnie :  1
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe :  6

– złośliwe : 1
– w dobrej wierze :  5
– z instalacji wykrywania :  0

Straty ogółem w zaistniałych zdarzeniach oszacowano na :  275,1 tys. zł

Wartość uratowanego mienia : 60 tys. zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

– miasta Lubina : 22
– gminy Lubin : 17
– gminy Rudna :  6
– miasta i gminy Ścinawa : 6

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna :  74  samochody i 277 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego :  19 samochodów  i 90 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe :  7 samochodów  i 28 ratowników
– Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego:  3 samochody  i 13 ratowników

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 51
– pożary :  18
– miejscowe zagrożenia : 27
– alarmy fałszywe :  6