Statystyka tygodniowa : 4 lutego – 10 lutego 2019 r.

Tygodniowa statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 13;

Pożary :5

– małe : 5
– średnie : 0
– duże : 0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia : 7

– małe : 1
– lokalne : 6
– średnie :  0
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe : 1

– złośliwe :  0
– w dobrej wierze : 0
– z instalacji wykrywania : 1

Straty w zaistniałych zdarzeniach wyniosły 33,8 tys.  zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

-miasta Lubina : 7
-gminy Lubin :  3
-gminy Rudna : 2
-miasta i gminy Ścinawa : 1

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna : 24 samochody ;  94 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : 2 samochody ;
10 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 3 samochody;  13 ratowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2019 roku :

– ogółem : 55

– pożary : 17
– miejscowe zagrożenia : 36
– alarmy fałszywe : 2