Statystyka tygodniowa : 26 lutego – 4 marca 2018 r.

Tygodniowa statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 25;

Pożary : 21

– małe : 19
– średnie : 2
– duże : 0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia : 3

– małe : 2
– lokalne : 1
– średnie :  0
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe : 1

– złośliwe :  0
– w dobrej wierze : 1
– z instalacji wykrywania :  0

Straty w zaistniałych zdarzeniach wyniosły 240 tys.  zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

-miasta Lubina : 9
-gminy Lubin :  8
-gminy Rudna : 5
-miasta i gminy Ścinawa : 3

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna : 25 samochodów ; 93 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : 12 samochodów ;
50 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 10 samochodów ; 50 ratowników

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 127
– pożary : 66
– miejscowe zagrożenia : 50
– alarmy fałszywe : 10