Statystyka tygodniowa : 6 maja – 13 maja 2018 r.

Tygodniowa statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 21;

Pożary : 14

– małe : 12
– średnie : 0
– duże : 1
– bardzo duże :  1

Miejscowe zagrożenia : 6

– małe : 1
– lokalne : 5
– średnie :  0
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe : 1

– złośliwe :  0
– w dobrej wierze : 0
– z instalacji wykrywania :  1

Straty w zaistniałych zdarzeniach wyniosły 4067,5 tys.  zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

-miasta Lubina : 15
-gminy Lubin :  2
-gminy Rudna : 2
-miasta i gminy Ścinawa : 2

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna : 44 samochody; 140 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : 22 samochody ;
106 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 2 samochody ; 9 ratowników

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 353

– pożary : 218
– miejscowe zagrożenia : 108
– alarmy fałszywe : 26