Statystyka tygodniowa : 23 grudnia – 29 grudnia 2019 r.

Tygodniowa statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 10;

Pożary : 6

– małe : 5
– średnie : 1
– duże : 0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia : 3

– małe : 0
– lokalne : 3
– średnie : 0
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe : 1

– złośliwe :  0
– w dobrej wierze : 1
– z instalacji wykrywania : 0

Straty w zaistniałych zdarzeniach wyniosły 48 tys.  zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

-miasta Lubina : 6
-gminy Lubin : 2
-gminy Rudna : 0
-miasta i gminy Ścinawa : 2

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna : 16 samochodów ; 58 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : 3 samochody ; 14 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 0 samochód;  0 ratowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2019 roku :

– ogółem : 851

– pożary : 377
– miejscowe zagrożenia : 417
– alarmy fałszywe : 57