Statystyka tygodniowa : 1 lipca – 7 lipca 2019 r.

Tygodniowa statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 25;

Pożary : 15

– małe : 15
– średnie : 0
– duże : 0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia : 10

– małe : 1
– lokalne : 7
– średnie : 2
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe : 0

– złośliwe :  0
– w dobrej wierze : 0
– z instalacji wykrywania : 0

Straty w zaistniałych zdarzeniach wyniosły 576 tys.  zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

-miasta Lubina : 7
-gminy Lubin : 8
-gminy Rudna : 2
-miasta i gminy Ścinawa : 8

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna : 27 samochodów ; 94 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : 15 samochodów ; 72 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 4 samochody;  15 ratowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2019 roku :

– ogółem : 456

– pożary : 232
– miejscowe zagrożenia : 194
– alarmy fałszywe : 29