Statystyka tygodniowa : 3 września – 9 września 2018 r.

Tygodniowa statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 22;

Pożary :6

– małe : 6
– średnie : 0
– duże : 0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia : 12

– małe : 3
– lokalne : 8
– średnie :  1
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe : 4

– złośliwe :  0
– w dobrej wierze : 4
– z instalacji wykrywania : 0

Straty w zaistniałych zdarzeniach wyniosły 135 tys.  zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

-miasta Lubina : 9
-gminy Lubin :  9
-gminy Rudna : 2
-miasta i gminy Ścinawa : 2

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna : 28 samochodów ; 100 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : 8 samochodów ;
44 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 2 samochody;  10 ratowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 694

– pożary : 391
– miejscowe zagrożenia : 251
– alarmy fałszywe : 52