Statystyka tygodniowa : 29 kwietnia – 5 maja 2019 r.

Tygodniowa statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 16;

Pożary : 11

– małe : 11
– średnie : 0
– duże : 0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia : 4

– małe : 0
– lokalne : 4
– średnie : 0
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe : 1

– złośliwe :  0
– w dobrej wierze : 1
– z instalacji wykrywania : 0

Straty w zaistniałych zdarzeniach wyniosły 46,5 tys.  zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

-miasta Lubina : 9
-gminy Lubin :  3
-gminy Rudna : 1
-miasta i gminy Ścinawa : 3

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna : 25 samochodów ; 81 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : 8 samochodów ; 34 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 1 samochód;  4 ratowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2019 roku :

– ogółem : 288

– pożary : 104
– miejscowe zagrożenia : 109
– alarmy fałszywe : 15