Statystyka tygodniowa : 15 października – 21 października 2018 r.

Tygodniowa statystyka działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego

Ilość zdarzeń ogółem : 25;

Pożary :16

– małe : 16
– średnie : 0
– duże : 0
– bardzo duże :  0

Miejscowe zagrożenia : 7

– małe : 3
– lokalne : 4
– średnie :  0
– duże:  0
– klęski żywiołowe :  0

Alarmy fałszywe : 2

– złośliwe :  0
– w dobrej wierze : 2
– z instalacji wykrywania : 0

Straty w zaistniałych zdarzeniach wyniosły 35,2 tys.  zł.

Zdarzenia powstały na terenie :

-miasta Lubina : 15
-gminy Lubin :  5
-gminy Rudna : 3
-miasta i gminy Ścinawa : 2

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej :

– Państwowa Straż Pożarna : 31 samochodów ;  115 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : 6 samochodów ;
31 ratowników
– Ochotnicze Straże Pożarne pozostałe : 1 samochód;  5 ratowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubińskiego od początku 2018 roku :

– ogółem : 784

– pożary : 434
– miejscowe zagrożenia : 285
– alarmy fałszywe : 65