Zdarzenie radiacyjne w miejscowości Owczary

27 kwietnia 2016 r. o godz. 13.43  Stanowisko Kierowania  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie otrzymało zgłoszenie o metalowy elemencie emitujący promieniowanie. Do działań ratowniczych skierowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie  oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Leginca-2”.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na betonowym placu zakładu znajduje się niezidentyfikowany nieoznakowany element metalowy. Przed przybyciem jednostek PSP pracownicy zakładu podjęli działania zabezpieczające mające na celu zmniejszenie oddziaływania elementu na środowisko zewnętrzne. W trakcie rozpoznania ustalono, że element został wykryty na bramkach dozymetrycznych przy wjeździe do zakładu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zwiększeniu strefy niebezpiecznej za pomocą pachołków i taśmy ostrzegawczej do 30 m. Ratownicy w ubraniach ochronnych i aparatach ODO wykonali wstępne pomiary za pomocą radiometru cyfrowego. W trakcie pomiarów sprawdzono tło naturalne, a następnie odsłonięto tymczasowo element i uzyskano pomiar maksymalnego promieniowania. Nie stwierdzono dopuszczalnych przekroczeń. Po przybyciu Specjalistycznej Grupy Chemiczno – Ekologicznej z JRG PSP Nr 2 w Legnicy dokonano ponownych pomiarów za pomocą dodatkowych urządzeń służących do monitorowania skażeń radioaktywnych. Następnie sprawdzono pozostały złom, który przybył do zakładu tym samym transportem, promieniowania radiacyjnego nie stwierdzono.  Informację o wynikach uzyskanych pomiarów przekazano do Stanowiska Kierowania które powiadomiło odpowiednie służby. Dyrektor zakładu poinformował o zaistniałym zdarzeniu Państwową Agencję Atomistyki i uzyskał informację o sposobie przejęcia przez nich elementu. Po potwierdzeniu wyników badań zmniejszono strefę awaryjną do ok. 5 metrów wokół elementu. Pouczono kierownictwo zakładu o zasadach postępowania w zdarzeniach tego typu, sposobie zabezpieczenia miejsca zdarzenia i zakazie zbliżania się do znalezionego przedmiotu.

IMG_0330 IMG_0327 IMG_0325