Wypadek trzech ciężarówek w miejscowości Miłosna

4 maja 2016 r. o godz. 09.39  Stanowisko Kierowania  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej     w Lubinie otrzymało zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej Nr 36   w miejscowości Miłosna. W działaniach ratowniczych udział brały: trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej                    w Lubinie, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Legnica – 2” oraz jeden zastęp           z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że trzy samochody ciężarowe – ciągniki siodłowe wraz z naczepami brały udział w wypadku drogowym. Jedna ciężarówka znajdowała się poza pasem drogowym w rowie natomiast pozostałe dwie znajdowały się na środku jezdni oraz częściowo na poboczu i w rowie. Kierowcy dwóch pojazdów opuścili pojazdy przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego udzielił poszkodowanym pomocy. W kabinie pojazdu MAN znajdował się kierowca, który był przytomny, jednak ze względu na zniekształcone elementy kabiny pojazdu brak było możliwości dotarcia do poszkodowanego i udzielenia mu pomocy medycznej. Za pomocą narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do poszkodowanego kierowcy.

W czasie naszego przyjazdu stwierdzono, że pojazd ciężarowy, w którym znajdował się poszkodowany kierowca posiadał gładkie tablice pomarańczowe z przodu i  tyłu co świadczyło, że przewóz odbywał się zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR. Towar transportowany był w opakowaniach typu BIG BAG w ilości 1000 kilogramów na sztukę przesyłki. Ogółem w jednostce transportowej przewożone było 24.480 kilogramów brutto towaru niebezpiecznego. Po otwarciu części ładunkowej stwierdzono, że opakowania typu BIG BAG nie zostały uszkodzone i nie nastąpiło wysypanie się granulek towaru niebezpiecznego. W wyniku zderzenia w ciągniku siodłowym znajdującym się na jezdni nastąpiło uszkodzenie zbiornika paliwowego, w następstwie czego powstał wyciek oleju napędowego przez powstałe rozszczelnienie. Brak dostępu do miejsca rozszczelnienia uniemożliwiał uszczelnienie miejsca wycieku. W celu ograniczenia wypływu pod uszkodzony zbiornik paliwowy podłożono elastyczny zbiornik celem zebrania oleju napędowego. Przybyła na miejsce zdarzenia Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Legnica-2” dokonała przepompowania oleju napędowego do bębna z tworzywa sztucznego za pomocą pompy pneumatycznej. Olej napędowy znajdujący się na jezdni zebrano za pomocą sorbentu, a pozostałości zostały usunięte z powierzchni jezdni za pomocą neutralizatora.

IMG_20160504_111457_HDR IMG_20160504_103937_HDR IMG_20160504_105910_HDR IMG_20160504_103949_HDR