Uroczyste ślubowanie

W dniu 18 października 2017 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie mł. bryg. Eryk Górski odebrał ślubowanie od nowo przyjętej funkcjonariuszki str. Weroniki Lewandowskiej. Uroczystość odbyła się w obecności kadry kierowniczej, zmian służbowych oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Lubinie.

Zwracając się do nowo przyjętej funkcjonariuszki Komendant pogratulował rozpoczęcia służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej oraz przypomniał o odpowiedzialności jaka spoczywa teraz na niej jako funkcjonariuszce.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.