Szkolenie SGPR Lubin

6 grudnia 2017 r. dwóch członków SGPR Lubin brało udział w warsztatach dla specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych przeprowadzonych w Wydziale Szkolenia Specjalistycznego Grup Ratowniczych w Nowym Sączu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. W ramach warsztatów zaprezentowane zostały: parametry użytkowe i zastosowanie tachimetrów oraz dronów podczas działań poszukiwawczo – ratowniczych, przedstawiono i omówiono akcje ratowniczo – poszukiwawcze z 2017 roku, przeprowadzono konsultacje merytoryczne na temat projektu skryptu do szkolenia działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym.