Ćwiczenia sprawdzające możliwość prowadzenia działań związanych z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadiera Leszka Suskiego dotyczącego przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających możliwość prowadzenia działań związanych z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego w dniu  14 grudnia br. tut. Komenda Powiatowa PSP przeprowadziła ćwiczenia taktyczno –bojowe, których tematem było prowadzenie działań poszukiwawczych w terenie w trudnych warunkach atmosferycznych. Podczas ćwiczeń realizowano następujące zadania:
-dojazd do miejsca prawdopodobnego zaginięcia osób- tereny leśne Lubin- Małomice

-przeszukanie tyralierą wraz z patrolem policji wskazanego oddziału leśnego

-przejście wskazanych punktów kontrolnych(sprawdzenie prawdopodobnej drogi przemieszczania się jednego z zaginionych) przy wykorzystaniu nawigacji GPS

-szybkie przeszukanie terenu przy wykorzystaniu quada

-budowa bazy logistycznej ( namiot pneumatyczny, łóżka polowe, krzesła, nagrzewnice, oświetlenie obozowiska,  zapewnienie ciepłych napojów)

-sprawdzenie gotowości do wyjazdu jednostek OSP Księginice i OSP Niemstów celem zwiększenia udziału sił i środków w działaniach poszukiwawczych w terenie.