Szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych

W dniach 24 – 27 kwietnia br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu przeprowadziła szkolenie dla instruktorów doskonalenia zawodowego z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym. Kierownikiem szkolenia był asp. Zbigniew Żurowski. W szkoleniu uczestniczyło 12 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatów: polkowickiego, legnickiego, wołowskiego, głogowskiego, górowskiego.
W ramach szkolenia słuchaczom przybliżona została tematyka z zakresu m.in.: taktyki działań na gruzowisku,  zasad udzielania pierwszej pomocy w ciasnych przestrzeniach, zabezpieczania konstrukcji i instalacji. Dzięki uprzejmości Jednostki Ratownictwa  Górniczo – Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania zasad działania detektora oznak życia i ruchu LM1, który wykorzystuje odbijające się fale elektromagnetyczne do analizy oznak życia, odmierza dystans do poszukiwanej ofiary poprzez wyszukiwanie mikroruchów kardio-pulmunologicznych.