Ukończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 12.05.2018 r. zakończył się kurs podstawowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas kursu słuchacze zdobywali wiedzę m.in. w zakresie sprzętu ochrony dróg oddechowych, organizacji terenu działań ratowniczych, metod uwalniania osób poszkodowanych z samochodów, zasad łączności oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs został zakończony egzaminem praktycznym, który z wynikiem pozytywnym ukończyło 37 strażaków ochotników.