Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP

27 kwietnia 2019 r. odbył się egzamin końcowy kursu podstawowego strażaków OSP z terenu powiatu lubińskiego. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło 20 strażaków ratowników w tym 6 z jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wszyscy kursanci ukończyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. Ukończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP jest jednym z warunków pozwalających na udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.