Ostatnia służba Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

31 maja 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie odbyło się uroczyste pożegnanie z okazji zdania obowiązków służbowych Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej mł. bryg. Henryka Wicherskiego w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne. Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku mł. bryg. Erykowi Górskiemu – komendantowi powiatowemu PSP w Lubinie, następnie odczytana została treść decyzji Komendanta Głównego PSP w sprawie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Henryka Wicherskiego.

Pan mł. bryg. mgr Henryk Wicherski służbę w ochronie przeciwpożarowej pełnił od dnia 3 września 1986 r. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie w dniu 15 lipca 1988 r. został mianowany na stanowisko dowódcy plutonu w Zawodowej Straży Pożarnej w Lubinie. Następnie w dniu 1 lipca 1992 r. ówczesny Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy powołał go na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie – stanowisko to zajmował do dnia przejścia na zaopatrzenie emerytalne.
W okresie pełnienia służby dał się poznać jako zdyscyplinowany, sumienny
i wzorowo wykonujący powierzone zadania funkcjonariusz. Przez cały okres swojej pracy zawodowej systematycznie wpływał na podnoszenie poziomu funkcjonowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie zarówno pod względem wyszkolenia, jak również doposażenia jej w nowoczesny sprzęt pożarniczy. Ogromne doświadczenie zawodowe mł. bryg. mgr Henryk Wicherski skutecznie wykorzystywał w codziennej służbie. Z racji zajmowanego stanowiska służbowego wielokrotnie dowodził dużymi i skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi wykazując się profesjonalizmem, odwagą i skutecznością w uzyskiwaniu zamierzonych celów taktyczno-bojowych.
Za swoją postawę w czasie służby został wielokrotnie wyróżniony nagrodami oraz odznaczony m.in. Medalem „Za Ofiarność i Odwagę”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.