Zawyją syreny alarmowe

W związku z zarządzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego treningiem systemu wczesnego ostrzegania w dniu     1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 na obszarze powiatu lubińskiego uruchomiony zostanie system ostrzegania ludności poprzez włączenie syren akustycznych. W ramach treningu wyemitowany zostanie 3 minutowy modulowany dźwięk „ogłoszenie alarmu”.