Tryb i zasady udzielania dotacji dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

T