Powiatowe ćwiczeń taktyczno – bojowe pk. „PIASKOWNIA 2019”

7 października 2019 r. na terenie oddziału „ZG Piaskownia Obora” Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S.A. odbyły się powiatowe ćwiczeń taktyczno – bojowe pk. „PIASKOWNIA 2019” z udziałem sił i środków z terenu powiatu lubińskiego oraz SGRW-N „LEGNICA-1”.

Tematem ćwiczeń była organizacja działań ratowniczo – gaśniczych związanych z pożarem lasu oraz urządzeń, pracujących na terenie odkrywkowej kopalni piasku, rozszerzonych o zadania dla specjalistycznej grupy ratownictwa wodno – nurkowego. Podczas ćwiczeń sprawdzono również umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nad przebiegiem ćwiczeń czuwali rozjemcy z zespołu komendanta powiatowego PSP z Polkowic, którzy obserwowali jak realizowane są poszczególne założenia taktyczne. Ich cenne uwagi będą stanowiły istotny element doskonalenia zawodowego.