Wręczenie nagrody Komendanta Głównego PSP dla dowódcy specjalistycznej grupy poszukiwawczo – ratowniczej

31 grudnia 2019 roku podczas uroczystej zbiórki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie mł. bryg. Eryk Górski w imieniu Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka wręczył mł. bryg. Bogdanowi Ćwiklińskiemu decyzję o nagrodzie pieniężnej za zaangażowanie i wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w Specjalistycznej Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej „LUBIN”.