Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie – Etap V”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8.2 do SIWZ

Załącznik nr 8.3 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert