Gra edukacyjna Questcity

Gra edukacyjna Questcity jest bezpłatną grą edukacyjną, która uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych.
W przypadku wystąpienia tego rodzaju sytuacji od gracza oczekuje się działań mających na celu uniknięcie niebezpieczeństwa lub minimalizację negatywnych skutków, które mogą oddziaływać na niego lub inne osoby.
Gracz gromadzi doświadczenie oraz wirtualne dukaty, które przyznawane są mu i kumulowane na jego koncie po każdym rozwiązanym zdarzeniu.
Te osiągnięcia promują gracza do udziału w wyższych poziomach gry, a także predysponują go do nowych, bardziej wymagających zadań.

Strona internetowa gry Questcity