OSP Gwizdanów

Ochotnicza Straż Pożarna w Gwizdanowie (gmina Rudna)

Adres :  Gwizdanów ;    59-305 Rudna
Data włączenia do KSRG : 21 kwietnia 1995 r.

Prezes : dh Wojciech Wojtyczka,
Naczelnik : dh Grzegorz Hryniewicz,

Liczba członków Jednostki Operacyjno-Technicznej :   16

Posiadane samochody : 
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA 3,5/40 Mercedes Atego
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA 2,5/16 Star 244

Podstawowe wyposażenie :
– zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS ,
– agregat prądotwórczy – 2 szt.
– zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.
– piła do cięcia betonu i stali,
– piła do cięcia drewna – 2 szt.,
– aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 4 kpl.
– drabiny przenośne – 2 kpl.
– pompa szlamowa  – 3 szt. ,
– motopompa pływająca – 2 szt.
– sanie lodowe,
– węże i armatura pożarnicza,
– podręczny sprzęt gaśniczy ,
– podręczny sprzęt burzący,
– sprzęt łączności radiowej,

Wyszkolenie :
–  szkolenie podstawowe – 21 osób,
– szkolenie dowódców – 3 osoby,
– szkolenie naczelników –  2 osoby,
– szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu – 2 osoby,
– szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 12 osób,
– szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 5 osób,
– szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – 8 osób,
– szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach –  7 osób,

Liczba interwencji  :
– w 2005 r. : pożary – 17   ; miejscowe zagrożenia – 3,
– w 2006 r. : pożary – 28   ; miejscowe zagrożenia – 5,
– w 2007 r. : pożary – 11   ; miejscowe zagrożenia – 10,
– w 2008 r. : pożary – 26   ; miejscowe zagrożenia – 2,
– w 2009 r. : pożary – 21  ; miejscowe zagrożenia – 22 ,
– w 2010 r. : pożary – 17  ; miejscowe zagrożenia – 21,
– w 2011 r. : pożary – 29   ; miejscowe zagrożenia – 10 ,
– w 2012 r. : pożary – 18   ; miejscowe zagrożenia – 5,
– w 2013 r. : pożary – 9   ; miejscowe zagrożenia – 6,
– w 2014 r. : pożary – 14   ; miejscowe zagrożenia – 5,
– w 2015 r. : pożary – 29   ; miejscowe zagrożenia – 1220161005_121620Obraz 095