OSP Księginice

Ochotnicza Straż Pożarna w Księginicach (gmina Lubin)

Adres : Księginice 31 ;    59-300 Lubin
Data włączenia do KSRG : 21 kwietnia 1995 r.

Prezes : dh Łukasz Kurek,
Naczelnik : dh Marcin Mamona

Liczba członków Jednostki Operacyjno-Technicznej :   12

Posiadane samochody : 
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA 3/30 MAN

Podstawowe wyposażenie :
– zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS ,
– agregat prądotwórczy ,
– zestaw ratownictwa medycznego PSP R1,
– agregat oddymiający,
– piła do cięcia betonu i stali,
– piła do cięcia drewna – 2 szt.,
– aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 6 kpl.
– drabiny przenośne – 2 kpl.
– pompa szlamowa  ,
– motopompa pływająca ,
–  motopompa pożarnicza Tohatsu,
–  pirometr,
–  ubrania żaroodporne – 3 kpl.,
– węże i armatura pożarnicza,
– podręczny sprzęt gaśniczy ,
– podręczny sprzęt burzący,
– sprzęt łączności radiowej,

Wyszkolenie :
–  szkolenie podstawowe – 12 osób
– szkolenie dowódców – 3 osoby,
– szkolenie naczelników – 1 osoba,
– szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu – 3  osoby,
– szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 6 osób,
– szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 osoby,
– szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – 3 osoby,
– szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach – 7 osób,

Liczba interwencji  :
– w 2005 r. : pożary – 20   ; miejscowe zagrożenia – 0,
– w 2006 r. : pożary – 20   ; miejscowe zagrożenia – 1,
– w 2007 r. : pożary – 7   ; miejscowe zagrożenia – 7,
– w 2008 r. : pożary – 18   ; miejscowe zagrożenia – 2,
– w 2009 r. : pożary – 12   ; miejscowe zagrożenia – 15 ,
– w 2010 r. : pożary – 7   ; miejscowe zagrożenia – 3,
– w 2011 r. : pożary – 16   ; miejscowe zagrożenia – 2 ,
– w 2012 r. : pożary – 18   ; miejscowe zagrożenia – 3,
– w 2013 r. : pożary – 11   ; miejscowe zagrożenia – 3,
– w 2014 r. : pożary – 26   ; miejscowe zagrożenia – 2,
– w 2015 r. : pożary – 11   ; miejscowe zagrożenia – 4,

DSC02203

DSC02202

DSC02196

DSC02199

DSC02204