OSP Rudna

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnej

Adres :  ul. Parkowa 7 ;    59-305 Rudna ;    tel. do remizy (76) 749 39 19
Data włączenia do KSRG : 8 sierpnia 1997 r.

Prezes : dh Dariusz Miedziński,
Naczelnik : dh Dariusz Rychlik

Liczba członków Jednostki Operacyjno-Technicznej :   17

Posiadane samochody : 
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA 4,5/35 Mercedes Atego
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA 2,5/16 Star 244

Podstawowe wyposażenie :
– zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS ,
– agregat prądotwórczy – 3 szt.
– zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 2 kpl.
– poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe – 3 szt.
– agregat oddymiający,
– piła do cięcia betonu i stali,
– piła do cięcia drewna – 3 szt.,
– aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 4 kpl.
– drabiny przenośne – 2 kpl.
– pompa szlamowa  – 2 szt. ,
– motopompa pływająca – 2 szt.
–  motopompa pożarnicza PO 5 – 2 szt.,
– miernik tlenku węgla,
– defibrylator,
– węże i armatura pożarnicza,
– podręczny sprzęt gaśniczy ,
– podręczny sprzęt burzący,
– sprzęt łączności radiowej,

Wyszkolenie :
–  szkolenie podstawowe – 17 osób,
– szkolenie dowódców – 4 osoby,
– szkolenie naczelników –  1 osoba,
– szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu – brak,
– szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 12 osób,
– szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 11 osób,
– szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – 4 osoby,
– szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach –  brak,

Liczba interwencji  :
– w 2005 r. : pożary – 30   ; miejscowe zagrożenia – 2,
– w 2006 r. : pożary – 68   ; miejscowe zagrożenia – 6,
– w 2007 r. : pożary – 25   ; miejscowe zagrożenia – 14,
– w 2008 r. : pożary – 49   ; miejscowe zagrożenia – 3,
– w 2009 r. : pożary – 25  ; miejscowe zagrożenia – 20 ,
– w 2010 r. : pożary – 8   ; miejscowe zagrożenia – 12,
– w 2011 r. : pożary – 31   ; miejscowe zagrożenia – 3 ,
– w 2012 r. : pożary – 27   ; miejscowe zagrożenia – 8,
– w 2013 r. : pożary – 28   ; miejscowe zagrożenia – 11,
– w 2014 r. : pożary – 15   ; miejscowe zagrożenia – 15,
– w 2015 r. : pożary – 64   ; miejscowe zagrożenia – 17,

100_1627

100_1629

100_1633

100_1634

100_1636

DSC_3739

Obraz 113