OSP Ścinawa

Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawie

Adres : ul. Mickiewicza 37 ;    59-330 Ścinawa
Data włączenia do KSRG : 14 kwietnia 1995 r.
Telefon do remizy : (76) 841 26 28
www.strazscinawa.pl

Prezes : dh Paweł Świerżewski
Naczelnik : dh Karol Budziński

Liczba członków Jednostki Operacyjno-Technicznej :   25

Posiadane samochody : 
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA 2,5/27 MERCEDES ATEGO
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA 3,5/27 IVECO EUROCARGO
– lekki samochód ratowniczo-gaśniczy  GLBM  FORD RANGER

Podstawowe wyposażenie :
– zestaw narzędzi hydraulicznych HOMATRO,
– zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS ,
– agregat prądotwórczy – 2 szt.
– zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych ( 3 szt.)  ,
– kamera termowizyjna,
– zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 3 kpl.
– agregat oddymiający,
– piła do cięcia betonu i stali,
– piła do cięcia drewna – 3 szt.,
– aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 9 kpl.
– drabiny przenośne – 3 kpl.
– pompy szlamowe –  3 szt. ,
– motopompy pływające  – 3 szt.,
–  motopompa pożarnicza PO 5 ,
– zestaw ekologiczny,
– sanie lodowe z wyposażeniem,
– detektor wielogazowy,
– defibrylator,
– linkowy aparat ratowniczy Rollgliss z szelkami asekuracyjnymi,
– węże i armatura pożarnicza,
– podręczny sprzęt gaśniczy ,
– podręczny sprzęt burzący,
– sprzęt łączności radiowej,

Wyszkolenie :
–  szkolenie podstawowe – 26 osób,
– szkolenie dowódców – 4 osoby,
– szkolenie naczelników – 1 osoba,
– szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu – 3 osoby,
– szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 17 osób,
– szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 11 osób,
– szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotow4em Ratunkowym – 7 osób,
– szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach – 8 osób,

Liczba interwencji  :
– w 2006 r. : pożary – 49   ; miejscowe zagrożenia – 17,
– w 2007 r. : pożary – 32   ; miejscowe zagrożenia – 13,
– w 2008 r. : pożary – 68   ; miejscowe zagrożenia – 7,
– w 2009 r. : pożary – 64   ; miejscowe zagrożenia – 40 ,
– w 2010 r. : pożary – 33  ; miejscowe zagrożenia – 61,
– w 2011 r. : pożary – 40   ; miejscowe zagrożenia – 21 ,
– w 2012 r. : pożary – 72   ; miejscowe zagrożenia – 17,
– w 2013 r. : pożary – 26  ; miejscowe zagrożenia – 17,
– w 2014 r. : pożary – 74   ; miejscowe zagrożenia – 29 ,
– w 2015 r. : pożary – 66   ; miejscowe zagrożenia – 32,

IMG_2451

IMG_2452

IMG_2453

IMG_2459

IMG_2460

IMG_2461

IMG_2953

IMG_2933