OSP Tymowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymowej (gmina Ścinawa)

Adres :  Tymowa ;    59-330 Ścinawa
Data włączenia do KSRG : 27 maja 2009 r.

Prezes : dh Andrzej Nowak,
Naczelnik : dh Piotr Łukasiewicz

Liczba członków Jednostki Operacyjno-Technicznej :   16

Posiadane samochody : 
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA 2,5/16 Mercedes Atego
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBAM 2/20/6
– lekki samochód ratowniczo-gaśniczy  GLM 8 Ford Transit

Podstawowe wyposażenie :
– zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS ,
– agregat prądotwórczy – 4 szt.
– zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 ,
– agregat oddymiający,
– piła do cięcia betonu i stali,
– piła do cięcia drewna – 2 szt.,
– aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 4 kpl.
– drabiny przenośne – 3 kpl.
– pompa szlamowa  – 3 szt. ,
– motopompa pływająca – 2 szt.
–  motopompa pożarnicza Tohatsu
– wentylator oddymiający,
– węże i armatura pożarnicza,
– podręczny sprzęt gaśniczy ,
– podręczny sprzęt burzący,
– sprzęt łączności radiowej,

Wyszkolenie :
–  szkolenie podstawowe – 16 osób,
– szkolenie dowódców – 5 osób,
– szkolenie naczelników –  2 osób,
– szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu – 7 osób,
– szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 16 osób,
– szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4 osoby,
– szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – 6 osób,
– szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach –  4 osoby,

Liczba interwencji  :
– w 2005 r. : pożary – 18   ; miejscowe zagrożenia – 2,
– w 2006 r. : pożary – 32   ; miejscowe zagrożenia – 6,
– w 2007 r. : pożary – 16   ; miejscowe zagrożenia – 2,
– w 2008 r. : pożary – 32   ; miejscowe zagrożenia – 4,
– w 2009 r. : pożary – 7  ; miejscowe zagrożenia – 19 ,
– w 2010 r. : pożary – 13   ; miejscowe zagrożenia – 33,
– w 2011 r. : pożary – 15   ; miejscowe zagrożenia – 9 ,
– w 2012 r. : pożary – 24   ; miejscowe zagrożenia – 3,
– w 2013 r. : pożary – 13   ; miejscowe zagrożenia – 7,
– w 2014 r. : pożary – 33   ; miejscowe zagrożenia – 4,
– w 2015 r. : pożary – 44   ; miejscowe zagrożenia – 6,

IMG_2934

100_0633

100_2075

IMG_2956

Obraz 001