GBA – Rt 2/16 MAN

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego.

GBA

Podstawowe parametry :
– liczba miejsc w kabinie – 6
– napęd szosowy – 4 x 2,
– masa całkowita – 10 810 kg,
– pojemność zbiornika wodnego – 2000 l
– pojemność zbiornika na środek pianotwórczy – 200 l
– wydajność autopompy przy ciśnieniu 8 atm. – 1750 l/min
– wydajność autopompy przy ciśnieniu 40 atm.  – 250 l/min
– rok produkcji – 2000 ,

Wyposażenie :
– zestaw narzędzi hydraulicznych,
– maszt oświetleniowy z najaśnicami  ,
– agregat prądotwórczy 3,7 kW,
– zestaw ratownictwa medycznego PSP R1,
– agregat oddymiający,
– piła do cięcia betonu i stali,
– piła do cięcia drewna ,
– aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 4 kpl. ,
– agregat proszkowy 50 kg,
– drabiny przenośne – 2 szt.
– detektor napięcia,
– miernik wielogazowy,
– kamera termowizyjna,
– motopompa pływająca ,
–  pompa głębinowa typu MAST,
–  ubrania ochronne kwaso- i ługoodporne  ,
– węże i armatura pożarnicza,
– ubrania żaroodporne ,
– podręczny sprzęt gaśniczy ,
– podręczny sprzęt burzący,
– sprzęt łączności radiowej,