GBA 2,5/27/1,5 IVECO

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

iveco5

Podstawowe parametry :
– liczba miejsc w kabinie – 6
– napęd terenowy – 4 x 4,
– masa całkowita – 12 400 kg,
– pojemność zbiornika wodnego – 2500 l
– pojemność zbiornika na środek pianotwórczy – 250 l
– wydajność autopompy przy ciśnieniu 8 atm. – 2700 l/min
– wydajność autopompy przy ciśnieniu 40 atm.  – 150 l/min
– wyciągarka elektryczna o sile uciągu 6,3 t
– rok produkcji – 2013 ,

Wyposażenie :

– maszt oświetleniowy z najaśnicami  ,
– agregat prądotwórczy 6,5 kW,
– zestaw ratownictwa medycznego PSP R1,
– działko wodno-pianowe dużej wydajności  ,
– piła do cięcia betonu i stali,
– piła do cięcia drewna – 2 szt. ,
– aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 4 kpl. ,
– drabina wysuwana 10 m,
– sanie lodowe,
– motopompa pływająca ,
–  pompa głębinowa typu MAST,
–  sprzęt do ratownictwa wodnego  ,
– węże i armatura pożarnicza,
– podręczny sprzęt gaśniczy ,
– podręczny sprzęt burzący,
– sprzęt łączności radiowej,