Regulamin organizacyjny

1. Postanowienia ogólne.

2. Kierowanie pracą komendy powiatowej.

3. Struktura organizacyjna komendy powiatowej.

4. Zadania wspólne poszczególnych komórek organizacyjnych.

5. Zadania Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.

6. Zadania Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej.

7. Zadania Sekcji Finansowej.

8. Zadania Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej.

9. Zadania Sekcji Organizacyjno-Kadrowej.

10. Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

11. Realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych, bhp i obsługi prawnej.